ZBP z udziałem Nowych Członków

13-12-2023

Obradowała Sekcja Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających

ZBP z udziałem Nowych Członków

Odbyło się Posiedzenie Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających Związku Banków Polskich z udziałem Nowych Członków Związku Banków Polskich. Pod przewodnictwem Pana Krzysztofa Karwowskiego – Przewodniczącego Sekcji BS i BZ omówiono zagadnienia mające wpływ na funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej w Polsce. Przedstawiono także kolejne Banki Spółdzielcze aplikujące do grona Członków ZBP.

Artykuł w całości dostępny pod adresem :

- ZBP: https://zbp.pl/aktualnosci/wydarzenia/Obradowala-Sekcja-Bankow-Spoldzielczych

Znajdziesz nas też tutaj