• Władze banku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju

Prezes Zarządu

  • Anna Karwat

Zastępca Prezesa Zarządu

  • Dorota Kumor

Członek Zarządu

  • Marcin Hamułko

Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju

Przewodniczący

  • Irena Romanowska

Z-ca Przewodniczącego

  • Mieczysław Sas

Sekretarz

  • Ryszard Piasecki
  • Zdzisław Kaczmarczyk
  • Walentyna Dąbek
  • Alicja Stępień
  • Stanisław Rawski
Znajdziesz nas też tutaj