Skip to main content
  • Polityka prywatności aplikacji mobilnej

Polityka prywatności aplikacji mobilnej

Pomoc dla użytkowników aplikacji BS w Busku-Zdroju - Nasz Bank

Polityka prywatności

  1. Aplikacja mobilna BS w Busku-Zdroju - Nasz Bank (Aplikacja) została wyprodukowana dla Klientów Banku Spółdzielczego w Busku-Zdroju przez Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, w Polsce (NOVUM). Aplikacja umożliwia dostęp do usług Banku Spółdzielczego w Busku-Zdroju z urządzenia mobilnego. Przed zainstalowaniem i uruchomieniem Aplikacji należy upewnić się, że Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju obsługujący rachunek Klienta świadczy usługi za jej pośrednictwem.
  2. Klient pobierając aplikację z portalu internetowego wyraża zgodę na jej instalację i użytkowanie oraz na poniższe zasady Polityki Prywatności. Klient może w każdym momencie usunąć aplikację z urządzenia mobilnego, co nie wpływa na stan środków przechowywanych w Banku ani na działalnie innych aplikacji, związanych ze zdalnym dostępem Klienta do usług w Banku.
  3. NOVUM nie przechowuje żadnych danych związanych z Aplikacją i usługą świadczoną przez Bank za pomocą Aplikacji, w tym żadnych danych osób, które pobierają Aplikację na swoje urządzenie mobilne.
  4. Aplikacja na urządzeniu mobilnym:

a. komunikuje się z systemami Banku, w którym Klient prowadzi swój rachunek, z użyciem mechanizmów szyfrujących,

b. uzyskuje dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:

- pamięci,

- komunikacji sieciowej - pełen dostęp do Internetu, stanu sieci i stanu Wi-Fi,

- informacji o lokalizacji,

- aparatu fotograficznego,

- danych kontaktów.

5. Aplikacja na urządzeniu mobilnym nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji, nie przechowuje danych pozwalających na uwierzytelnienie w serwisie, ani danych Klienta Banku, dostępnych po zalogowaniu.

6. Dane Klienta związane z usługą świadczoną przez Bank mogą być pobierane z Banku przez Aplikację. W takim przypadku są one krótkotrwale przechowywane na urządzeniu mobilnym w celu ich wyświetlenia użytkownikowi, nie dłużej jednak niż do wyłączenia Aplikacji.

7. W przypadku braku zgody na niniejszą Politykę Prywatności prosimy nie instalować Aplikacji lub ją usunąć z urządzenia mobilnego.

8. Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie www.

 

Wersja na dzień: 11 maja 2023 r.

Znajdziesz nas też tutaj