• Aktualności
  • Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju członkiem ZBP

Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju członkiem ZBP

30-11-2023

 

W dniu 11 września 2023r Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju został przyjęty w poczet Członków Związku Banków Polskich.

Bank Spoldzielczy w Busku Zdroju czlonek ZBP

 

Związek Banków Polskich to samorządowa organizacja banków działająca na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 roku, powołana do życia w styczniu 1991 roku. Członkostwo w ZBP ma charakter dobrowolny i obejmuje banki działające na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, utworzone i działające na podstawie prawa polskiego.

Przedstawiciele Związku Banków Polskich biorą udział w pracach Rady ds. Systemu Płatniczego przy NBP, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, konsultacjach z Ministerstwem Finansów, Komisjami stałymi Sejmu RP, Komisją Nadzoru Finansowego, a także czynnie uczestniczą w pracach Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności oraz Związku Województw RP. Związek uczestniczy w pracach Fundacji Godła „Teraz Polska”, jest organizatorem cyklicznych konferencji: Forum Bankowe, Kongres Gospodarki Elektronicznej, Forum Korporacyjne, Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych oraz spotkań Klubu Polska 2025+.

 

pdf Potwierdzenie Członkostwa

Znajdziesz nas też tutaj