• Historia i dzień dzisiejszy

Historia i dzień dzisiejszy

Geneza Banku Spółdzielczego sięga 1911 roku, kiedy w miejscowości Szaniec – po klęskach żywiołowych powstało Towarzystwo Oszczędnościowo – Pożyczkowe. Bank Spółdzielczy w Busku Zdroju jest jego prawnym następcą.

W roku 1920 – po uchwaleniu przez Sejm Niepodległej Rzeczypospolitej ustawy o spółdzielniach – Towarzystwo przekształcono na Kasę Spółdzielczą, a po roku 1924 – na Kasę Stefczyka – zrzeszoną w Związku Rewizyjnym Spółdzielni Rolniczych w Warszawie. Wówczas w powiecie stopnickim działało 12 takich kas.

Od połowy roku 1924 po wprowadzeniu złotego polskiego – (1.800.000 marek polskich za 1 złoty) – ożywiła się działalność Kasy Stefczyka. Przerwał ją w 1929 roku kryzys gospodarczy, który szczególnie mocno przejawił się w rolnictwie. Po jego pokonaniu – bilans Kasy Stefczyka w Szańcu za 1937 rok zamknął się sumą 72.974 zł. i nadwyżką 1.178 zł. Kasa w tym czasie udzieliła pożyczek na kwotę 67.848 zł. – w tym skonwertowanych, rozłożonych do spłaty na 12 lat (z dwuletnią karencją) na sumę 53.506 zł. Wkłady oszczędnościowe stanowiły 1.699 zł., fundusze własne – 14.944 zł. Do Kasy należało 340 członków, a ich udziały to 10.236 zł. Fundusz zasobowy wynosił 3.907 zł. Sama Kasa posiadała skonwertowane zadłużenie w Centralnej Kasie Spółek Rolniczych w kwocie 52.483 zł. Przytoczone dane wskazują, że ogólna sytuacja finansowa Kasy była dobra.

Od 8 czerwca 1944 do 20 września 1946 roku nastąpiła przerwa w działalności Kasy z uwagi na powstanie przyczółku frontu wschodniego w rejonie Stopnicy i działania wojenne.

W latach 1946 – 49 Kasa osiągała zyski. Tylko w 1949 roku zysk wyniósł 4.546 zł.

W roku 1950 nastąpiło przekształcenie Kasy Stefczyka w Szańcu w Gminną Kasę Spółdzielczą w Busku-Zdroju, obsługującą gromady – Busko, Szaniec, Radzanów i Pęczelice. Gminna Kasa Spółdzielcza nie miała wówczas prawa do gromadzenia oszczędności, udzielała głównie kredytów na kontraktacje. Centralą organizacyjną, rewizyjną i finansową był Bank Rolny.

W 1956 roku przywrócony został samorządowy charakter tej instytucji i zmieniła się nazwa na Kasę Spółdzielczą.

W 1957 roku nastąpiła kolejna zmiana na Spółdzielnię Oszczędnościowo - Pożyczkową , która uzyskała prawo do gromadzenia oszczędności i stała się członkiem Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowych.

18 maja 1958 roku Walne Zgromadzenie Delegatów – z inicjatywy ówczesnego kierownika Pana Jerzego Lewińskiego – przeznaczyło kwotę 403.407,43 zł. na budowę obecnej siedziby. Budowę rozpoczęto w 1958 roku, a ukończono w 1961 roku.

Od roku 1966 obowiązuje aktualna do dziś nazwa - Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju. W latach 1958 – 1975 zadania i funkcje naszej Spółdzielni zostały poszerzone, wzrosła rola Banku – jako instytucji kredytowej w odniesieniu do rolnictwa i rzemiosła.

Od 1 lipca 1975 roku w wyniku zmian i likwidacji Banku Rolnego – Bank Spółdzielczy przejął pełną obsługę kredytową ludności wiejskiej – i jednostek gospodarczych związanych z obsługą rolnictwa.

Z dniem 1 października 1996 roku miało miejsce przyłączenie Banku Spółdzielczego w Wiślicy, który dziś działa jako Oddział.

Od listopada 2002 roku Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju funkcjonuje w zmodernizowanej siedzibie.

Od 27 marca 2002 roku Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju jest zrzeszeny w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.

 
W tej naszej długiej historii zmieniali się ludzie kierujący Bankiem. Dziś warto przypomnieć ich nazwiska.


Funkcje Przewodniczących Rad Nadzorczych pełnili:

 • od założenia do 1926 roku – Józef Głąb,
 • od 1926 do 1930 roku – Jan Drab,
 • od 1930 do 1938 roku – Andrzej Prucnal,
 • od 1938 do 1947 roku – Jan Prędki,
 • od 1947 do 1950 roku – Michał Bucki,
 • od 1950 do 1954 roku – Jan Orleański,
 • od 1954 do 1956 roku – Wincenty Domagała,
 • od 1956 do 1960 roku – Jan Zieliński,
 • od 1960 do 1965 roku – Józef Wojnowski,
 • od 1965 do 1988 roku – ponownie Wincenty Domagała,
 • od 1988 do 1990 roku – Władysław Nowak,
 • od 1990 do 1997 roku – Janusz Omasta,
 • od 1997 do 2003 roku – Witold Bożek,

Funkcje Prezesów Zarządów pełnili:

 • od założenia do 1934 roku – Franciszek Prędki,
 • od 1934 do 1937 roku – Stanisław Śmigielski,
 • od 1937 do 1944 roku – ks. Jan Syrkiewicz,
 • od 1944 do 1947 roku – Antoni Skowera,
 • od 1947 do 1950 roku – Stefan Szafraniec,
 • od 1950 do 1954 roku – Stanisław Dusza,
 • od 1954 do 1962 roku – Władysław Gawroński,
 • od 1962 do 1983 roku – Jan Pierściński,
 • od 1983 do 1987 roku - Bronisława Banaszek,
 • od 1987 do 2004 roku - Władysława Łukasik.
Znajdziesz nas też tutaj