• Aktualności
  • Wniosek o ustawowe wakacje kredytowe już od 29.07. br.

Wniosek o ustawowe wakacje kredytowe już od 29.07. br.

25-07-2022

Uprzejmie informujemy, że można zawiesić spłatę jednego kredytu hipotecznego w PLN przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych – na 8 miesięcy w latach 2022 - 2023.

Ustawowe wakacje kredytowe – najważniejsze informacje

Spłatę kredytu możesz zawiesić na okres:

  • 1) od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. -  w wymiarze dwóch miesięcy;
  • 2) od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  • 3) od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Dotyczy kredytów udzielonych przed dniem 1 lipca 2022 roku, a termin zakończenia okresu kredytowania określony w Umowie o kredyt upływa nie wcześniej niż 1 stycznia 2023 roku

Zawieszenie spłaty kredytu rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia otrzymania wniosku przez Bank.

Okres kredytowania i daty umowne przedłużamy  o okres zawieszenia spłaty kredytu.

Zawieszenie spłaty kredytu nie wymaga aneksu do Umowy o kredyt oraz dokumentów dotyczących zabezpieczenia kredytu

Wniosek składają wszyscy współkredytobiorcy.

Nie pobieramy opłat za zawieszenie spłaty kredytu, nie naliczamy żadnych odsetek i nie pobiermy innych opłat, oprócz składek ubezpieczeniowych

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych

Informację o zawieszeniu spłaty przekażemy do Biura Informacji Kredytowej

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

W załączeniu wzór wniosku

      pdf  wniosek o wakacje kredytowe.pdf

Znajdziesz nas też tutaj