Kursy walut
Data: 2018-01-22
Sym. Jed. Dewizy Pieniądze
Skup Sprz. Skup Sprz.
EUR 1 4.07 4.26 4.04 4.29
USD 1 3.32 3.48 3.30 3.51
WIBOR
Średni WIBOR 1M: 1,65%
Średni WIBOR 3M: 1,72%
Średni WIBOR 6M: 1,81%

Kredyt w rachunku bieżącym

Przeznaczony jest na pokrycie bieżących zobowiązań, wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej w ramach przyznanego limitu kredytowego.

Kredytobiorcą może być podmiot gospodarczy - osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą o dobrej kondycji finansowej, posiadającej rachunek bieżący w naszym Banku.

zobacz więcej »

Kredyt inwestycyjny

Przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych mających na celu stworzenie nowego lub trwałego zwiększenia istniejącego majątku podmiotu gospodarczego.

zobacz więcej »

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Tym kredytem sfinansujemy zakup:

  zakup towarów handlowych
  zakup materiałów do produkcji
  pokrycie bieżących zobowiązań

zobacz więcej »

Kredyt hipoteczny w rachunku kredytowym

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej (potrzeb w zakresie majątku obrotowego), finansowanie nakładów ponoszonych w celu stworzenia lub powiększenia majątku trwałego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą,

zobacz więcej »

Kredyt UNIA BIZNES / UNIA SUPER BIZNES

Kredyt UNIA BIZNES  
przeznaczony na sfinansowanie tej części kosztów kwalifikowanych poniesionych w trakcie realizacji projektu, które będą pokryte dofinansowaniem, udzielonym na podstawie umowy o dofinansowanie i zabezpieczony cesją wierzytelności Kredytobiorcy z tytułu umowy o dofinansowanie

zobacz więcej »
Newsletter
Wydrukowane z: http://www.bsbuskozdroj.pl/menu-po-lewej-stronie-klienci-instytucjonalni-oferta-kredytowa/